علی آزاد

علی آزاد

عضو هیأت مدیره بیمه کارآفرین

مدرک تحصیلی

فوق لیسانس راه و ساختمان دانشکده فنی دانشگاه تهران

 

سوابق کاری:

دبیر انجمن شرکتهای راه سازی ایران

نائب رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی

رئیس هیئت مدیره شرکت تضمین شرکت‌های ساختمانی

رئیس هیئت مدیره شرکت آفرینش‌های نوین ساختمان

عضو هیئت مدیره شرکت سیمان تیس چابهار به نمایندگی از بانک کارآفرین

اخبار مرتبط: