بهزاد گلکار

بهزاد گلکار

عضو علی البدل هیات مدیره بیمه سامان

سوابق کاری:

رئیس کنونی هیات مدیره شرکت صنایع پمپیران

 

اخبار مرتبط: