پویا سالاری شریف

پویا سالاری شریف

عضو هیات مدیره شرکت بیمه سامان

سوابق کاری:

نائب رییس هیات مدیره رهرو چرخ هوشمند

مدیر عامل شرکت خودروسازی کارمانیا

 

اخبار مرتبط: