کورش پرویزیان

کورش پرویزیان

مدیر عامل بانک پارسیان

مدرک تحصیلی

كارشناسي مديريت صنعتي از دانشگاه علامه طباطبايي

كارشناسي ارشد مديريت سيستم از دانشگاه تهران

دكتري مديريت سيستم از دانشگاه تهران

 

سوابق کاری:

رئيس کنونی هيئت مديره بیمه پارسیان

 رئیس کنونی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی

مديرعامل بانك پارسيان از سال 1393 تاكنون

مديرعامل بانك سينا از سال 1392 تا 1393

مشاور عالي رئيس كل بانك مركزي،‌عضو شوراي پول و اعتبار و رئيس موسسه عالي بانكداري از سال 1389 تا 1392

عضو غيرموظف هيات مديره صندوق ضمانت صادرات ايران از سال 1388 تا 1390

مديرعامل بانك توسعه صادرات از سال 1386 تا 1389

عضو هيات علمي دانشگاه شاهد از سال 1384 تا 1386

اخبار مرتبط: