پرویز مقدسی

پرویز مقدسی

نائب رئیس هیئت مدیره بیمه سرمد

مدرک تحصیلی

کارشناس مدیریت بازرگانی

 

سوابق کاری:

معاون مالی و اداری بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی

عضو هیأت مدیره شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان

عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران

عضو هیأت مدیره بانک سپه

عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران

 

اخبار مرتبط: