طهماسب  مظاهری

طهماسب مظاهری

عضو هیئت مدیره شرکت بیمه رازی

مدرک تحصیلی

دکترای، مدیریت مالی، دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد، مهندسی عمران، دانشگاه تهران

کارشناسی، مهندسی عمران، دانشگاه تهران

 

سوابق کاری:

رییس کل بانک مرکزی

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیر امور اقتصادی و دارایی

مشاور رییس جمهور، رییس دفتر مشاوران رییس جمهور و دبیر ستاد اقتصادی دولت

معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 

اخبار مرتبط: