محمد میرمحمدی

محمد میرمحمدی

عضو هیات مدیره شرکت بیمه تجارت نو

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

 

اخبار مرتبط: