حجت پوستین چی

حجت پوستین چی

عضو موظف غیر اجرایی هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی ایرانیان

مدرک تحصیلی

ليسانس بيمه هاي بازرگاني – مدرسه عالي بيمه تهران – خرداد ۱۳۵۵

 

 

سوابق کاری:

از ۱۳۸۸ تا كنون : عضو هيات مديره و رئيس شوراي راهبرد امور فني بيمه اتكايي ايرانيان

از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ : عضو هيأت اجرائي پيگيري امور تأسيس بيمه اتكائي ايرانيان

از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۶ : عضو هيأت مديره بيمه ايران و جانشين مديرعامل در امور اتكائي و بين الملل

از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ : جانشين مدير عامل بيمه ايران در امور اتكائي و بين الملل

از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ : عضو شوراي فني و مطالعات بيمه ايران

از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۰ : با حفظ سمت نايب رئيس و عضو هيأت مديره شركت بيمه ايران – انگلستان

از ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ : سرپرست شعب و نمايندگيهاي بيمه ايران در كشورهاي حوزه خليج فارس

از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ : معاون فني و اتكائي مدير عامل بيمه ايران

از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ : عضو هيأت عامل / هيأت مديره و معاون فني و اتكائي بيمه ايران

از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴ : با حفظ سمت عضو هيأت مديره شركت بيمه ايران – انگلستان

از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵ : عضو هيأت عامل ومعاون امور فني و اتكائي بيمه ايران

از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ : عضو شوراي مديريت شركتهاي بيمه ملي شده دانا، البرز، حافظ، توانا و پارس

از ۱۳۵۸ : استخدام بيمه مركزي ايران (از ۱۳۶۸ انتقال به بيمه ايران)

عضو هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی ایرانیان


 

اخبار مرتبط: