ولی ضرابیه

ولی ضرابیه

رئیس هیئت‌ مدیره بانک سامان

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد رشته تأمین مالی با گرایش تأمین مالی شرکت‌ها و ارزیابی مؤسسات مالی از دانشکده Cass Business School of London

کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی با گرایش استراتژی از دانشکده Manchester Business School انگلستان

سوابق کاری:

عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های پرداخت الکترونیک سامان و کارگزاری بانک سامان

نخستین قائم‌مقام مدیرعامل بانک سامان و از تیرماه ۱۳۸۹، در مقام مدیرعامل مشغول به‌ کار بوده

از سال ۱۳۹۲ رئیس هیئت‌مدیره بانک سامان

 

اخبار مرتبط: