افشین نوری

افشین نوری

مدیر روابط عمومی شرکت بیمه پارسیان

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه پیام نور غرب تهران 

کارشناسی ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

 

سوابق کاری:

15 سال سابقه فعالیت مطبوعاتی و روابط عمومی در بخشهای مختلف 

مشاور رسانه ای فراکسیون ورزش های قهرمانی و پهلوانی مجلس شورای اسلامی 

دارنده نشان ستاره شایستگی روابط عمومی از دبیرخانه جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران

عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران  ایران

دارای عنوان روابط عمومی برتر در ششمین جشنواره روابط عمومی های صنعت بیمه 

2سال معاون مدیر روابط عمومی

عضویت کمیته سیاستگذاری تبلیغات بیمه پارسیان  8سال

تسلط بر روزنامه نگاری (اعم ار مقاله نویسی گزارش نویسی ، مصاحبه و ... ) مشاور رسانه 

دارنده مقام مقاله برتر در چهارمین جشنواره ملی روابط عمومی الکترونیک

اخبار مرتبط: