سمیه محمدی

سمیه محمدی

مدیر روابط عمومی و امور مشتریان شرکت بیمه تعاون

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک

 

سوابق کاری:

مدیر روابط عمومی شرکت بیمه رازی

 

اخبار مرتبط: