حمید تهرانفر

حمید تهرانفر

عضو هیات مدیره شرکت بیمه کارآفرین

مدرک تحصیلی

کارشناس مدیریت بانکی، مؤسسه عالی بانکداری ایران، تهران

کارشناسی ارشد مدیریت بانکی، مؤسسه عالی بانکداری ایران، تهران

اخذ مدرک (FCF) First Certificate In English دانشگاه کمبریج از طریق کانون زبان ایران

 

سوابق کاری:

استخدام در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- 1364

بازرس اداره نظارت بر بانک ها، گروه های بازرسی-1369 الی 1370

کارشناس بانکی- ستاد مطالعات و مقررات بانکی- اداره نظارت بر بانک ها 1370 الی 1375

کارشناس بانکی- اداره مطالعات و مقررات بانکی 1375 الی 1378

رئیس گروه حسابداری- مالی- اداره مطالعات و مقررات بانکی 1378 الی 1380

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی 1380 الی 1387

مشاور ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1387

مشاور مالی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی 1387

مدیرکل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی 1387 الی 1389

مشاور مدیرعامل-بانک اقتصاد نوین 1389 الی 1392

معاون مدیرعامل، اعتبارات شرکتی، بانک اقتصاد نوین 1389 الی 1391

مدیر مستقل بازرسی، بانک اقتصاد نوین 1391 الی 1392

سرپرست حسابرسی داخلی، بانک اقتصاد نوین 1391 الی 1392

رئیس هیأت مدیره شرکت مبنا مشاورین معتمد 1390 الی 1392

معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1392 الی 1395

عضو و رئیس کمیته بازرسی بانک اکو ترید اند اینوستمنت بانک(بانک تجارت و سرمایه گذاری اکو)، استانبول، ترکیه

مدیرعامل بانک کارآفرین 1397 الی 1398

 

اخبار مرتبط: