مهدی سیف‌علیشاهی

مهدی سیف‌علیشاهی

عضو هیات مدیره شرکت بیمه کارآفرین

مدرک تحصیلی

 کارشناس ارشد MBA از سازمان مدیریت صنعتی

 

سوابق کاری:

مدیر امور بانکداری شخصی بانک ملت

مدیر امور هماهنگی و فروش بانک ملت

مدیر امور ناحیه دو بانک ملت

مدیر کل اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت اعتباری بانک ملت

مدیر شعب استان هرمزگان بانک ملت

عضو هیات مدیره شرکت واسپاری بانک ملت

عضو هیات مدیره شرکت تدبیرگران بهساز ملت

عضو هیات مدیره شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت

 

 

اخبار مرتبط:
  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه کارآفرین بیان کرد: در قانون عملیات بانکی بدون ربا، تحت پوشش بیمه قرار گرفتن کالای مورد معامله در نظر گرفته شده اما بدهی افراد تحت پوشش بیمه‌ای قرار نمی‌گیرد.