محمدرضا فرزین

محمدرضا فرزین

مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک کارآفرین

مدرک تحصیلی

دکترای اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبائی

 

سوابق کاری:

عضو و رئیس هیات مدیره بانک کارآفرین

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران

عضو شورای پول و اعتبار

معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

عضو هیات مدیره بانک کشاورزی

دبیر کارگروه تحول نظام بانکی کشور

دبیر کارگروه ارزش‌گذاری پول ملی

سخنگوی طرح تحول اقتصادی

عضو شورای عالی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی

مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه وزارت بازرگانی

 

اخبار مرتبط: