محمد حسین مهدوی عادلی

محمد حسین مهدوی عادلی

عضو هیأت مدیره بانک رفاه کارگران

مدرک تحصیلی

لیسانس مدیریت صنایع شیمیایی از انگلستان 1361

فوق لیسانس اقتصاد نفت و پتروشیمی از انگلستان 1363

دکترای اقتصاد از دانشگاه منچستر 1367

سوابق کاری:

رئیس هیات مدیره شرکت داده پردازی ایران وابسته به بانک رفاه کارگران

مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره بانک صادرات ایران

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران

رئیس هیات مدیره بانک رفاه کارگران

اخبار مرتبط: