اسماعیل لله گانی

اسماعیل لله گانی

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره بانک رفاه کارگران

مدرک تحصیلی

دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق کاری:

رئیس هیات مدیره شرکت داده پردازی ایران وابسته به بانک رفاه کارگران

مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره بانک صادرات ایران

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران

رئیس هیات مدیره بانک رفاه کارگران

 

اخبار مرتبط: