مجید قاسمی

مجید قاسمی

مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره بانک پاسارگاد و رئیس هیئت مدیره بیمه پاسارگاد

مدرک تحصیلی

دکترای اقتصاد

سوابق کاری:

متصدی اعتبارات اسنادی اداره معاملات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۰-۱۳۵۹)

معاون اداره معاملات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۱-۱۳۶۰)

عضو کمیته تخصیص ارز شورای اقتصاد (۱۳۶۴-۱۳۶۰)

رئیس اداره نظارت ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۴-۱۳۶۱)

نایب رئیس کمسیون ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۴-۱۳۶۱)

عضو کمسیون ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۴-۱۳۶۱)

عضو کمیته خرید کشتی شورای اقتصاد (۱۳۶۲-۱۳۶۱)

عضو هیئت مدیره مشترک شرکتهای بیمه ملی شده (۱۳۶۵-۱۳۶۲)

مدیر عامل بانک ملی ایران (۱۳۶۵-۱۳۶۴)

عضو شورای عالی بانکها (۱۳۶۵-۱۳۶۴)

عضو هیئت مدیره سازمان عمران کیش (۱۳۶۵-۱۳۶۴)

رئیس هیئت مدیره و رئیس مجمع عمومی بانک ماوراء بحار ایران در لندن  (۱۳۶۵-۱۳۶۴)

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(۱۳۶۸-۱۳۶۵)

رئیس شورای عالی بانکها (۱۳۶۸-۱۳۶۵)

رئیس شورای پول و اعتبار (۱۳۶۸-۱۳۶۵)

عضو شورای اقتصاد (۱۳۶۸-۱۳۶۵)

قائم مقام وزیر نیرو و معاون صنعتی و پشتیبانی (۱۳۷۶-۱۳۶۸)

سرپرست معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو (۱۳۷۲-۱۳۷۱)

عضو شورای مشورتی اقتصادی رئیس جمهور (۱۳۷۶-۱۳۷۶)

مؤسس و رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری نیرو (۱۳۷۷-۱۳۷۵)

مشاور وزیر صنایع و معادن (۱۳۸۲-۱۳۷۶)

رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (۱۳۸۰-۱۳۷۶)

رئیس هیئت امناء صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد کشور (۱۳۸۰-۱۳۷۷)

عضو کمسیون تلفیق مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۸۴ -۱۳۷۸)

مشاور عالی شرکت ملی فولاد ایران (۱۳۸۴ -۱۳۷۶)

رئیس هیئت مدیره شرکت مالی و سرمایه‌گذاری پیشرو ایران (۱۳۸۴ -۱۳۸۱)

مشاور کمیسون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۸۴ -۱۳۸۲)

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک پاسارگاد (تاکنون-۱۳۸۴)

دبیر کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام(۱۳۹۲-۱۳۸۴)

اخبار مرتبط: