هیبت‌اله سمیع

هیبت‌اله سمیع

معاون امور سازمان و سرمایه‌گذاری‌ها و عضو هیات عامل بانک تجارت

اخبار مرتبط: