مرتضی نجف

مرتضی نجف

عضو هیأت مدیره بانک ملت

مدرک تحصیلی

دانشجوی دکترای مدیریت مالی

سوابق کاری:

عضو هیئت عامل و معاون مدیرعامل بانک ملت

معاون مدیرعامل در امور فناوری اطلاعات

معاون مدیرعامل در امور بانکداری شرکتی

معاون مدیرعامل ناظر بر استان ها

رئیس هیئت مدیره هلدینگ شرکت بهسازان فردا

مدیر امور ناحیه 1 بانک ملت

 

اخبار مرتبط: