بهمن اسکندری

بهمن اسکندری

نائب رئیس هیأت مدیره بانک ملت

مدرک تحصیلی

دکترای مدیریت کارآفرینی

سوابق کاری:

عضو هیات عامل و معاون مدیرعامل در امور بانکداری شرکتی و تجاری بانک ملت

رئیس هیئت مدیره شرکت واسپاری ملت

عضو هیئت مدیره شرکت تدبیرگران ملت

عضو هیئت مدیره شرکت بیمه ما

رئیس هیئت مدیره شرکت تأمین سرمایه بانک ملت

رئیس هیئت مدیره شرکت فولاد بافق

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فولاد آذربایجان

کارشناس رسمی دادگستری

 

اخبار مرتبط: