حمید تاجیک

حمید تاجیک

رئیس هیأت مدیره بانک صادرات ایران

مدرک تحصیلی

- دكتري رشته مديريت از دانشگاه علامه طباطبايي(ره) با گرايش استراتژيهاي بازار و مالي

- كارشناسي ارشد رشته مديريت از دانشگاه علامه طباطبايي(ره)

- كارشناسي رشته مديريت از دانشگاه علوم اقتصادي تهران

- كارشناس رسمي دادگستري

سوابق کاری:

- عضو هيئت مديره بانك ملت از سال 94 الي 98

 - رئيس كميته عالي حسابرسي داخلي بانك ملت از سال 95 الي 98

 - رئيس كميته عالي مديريت ريسك بانك ملت از سال 95 الي 98

 - رئيس كميته مديريت ريسك تطبيق بانك ملت از سال 95 الي 98

- عضو هيئت مديره گروه مالي ملت از سال 94 تاكنون

- مشاور منابع انساني بانك ملت از سال 90 الي 95

- عضو هيئت مديره و معاون اداري و مالي شركت سهامي بيمه ايران از سال 92 الي 95

 - نائب رئيس هيئت مديره شركت بيمه اميد (مناطق آزاد) از سال 89 الي 90

 - عضو هيئت مديره شركت بيمه آسيا از سال 88 الي 90

- عضو هيئت مديره شركت بيمه ملت ايران (بانك ملت) از سال 90 الي 91

 

اخبار مرتبط: