عارف نوروزی

عارف نوروزی

نایب رئیس هیأت مدیره بانک پارسیان

سوابق کاری:

قائم مقام ارشد مدیر عامل و عضو هیات مدیره گروه صنعتی ایران خودرو

عضو هیات مدیره بانک پارسیان

عضو هیات بیمه پارسیان

عضو هیات گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

عضو هیات گروه اقتصادی تدبیر

مدیر عامل گروه توسعه اقتصادی تدبیر

عضو هیات سرمایه گذاری پارسیان

رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت های گروه حمل و نقل بنیاد مستضعفان

رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

اخبار مرتبط: