احتشام فلاح فر

احتشام فلاح فر

عضو هیأت مدیره پست بانک

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی

 

سوابق کاری:

رئیس هیأت مدیره بانک مشترک ایران و ونزوئلا

عضو علی‌البدل هیأت مدیره بانک توسعه صادرات ایران

نایب رئیس هیأت مدیره صرافی بانک توسعه صادرات ایران

مدیر امور برنامه‌ریزی و بهبود روشهای بانک توسعه صادرات ایران

مدیر امور اعتبارات و رئیس اداره هماهنگی بانک توسعه صادرات ایران 

 

اخبار مرتبط: