بهزاد شیری

بهزاد شیری

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره پست‌بانک

مدرک تحصیلی

دکترای پول و بانکداری

 

سوابق کاری:

ریاست اداره کل اعتبارات و سرمایه گذاری پست بانک ایران

عضو هیئت علمی پژوهشی وزارت جهاد

عضو هیئت مدیره بانک سپه

رئیس هیئت مدیره شرکت کویر تایر

عضو هیئت مدیره لیزینگ امید

عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه تامین امین

مشاور رئیس کل گمرک ایران

معاون طرح و برنامه گمرک ایران

معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک

مدیر امور سازمان و برنامه ریزی بانک سپه

رئیس هیئت مدیره گروه سرمایه گذاری امید 

 

اخبار مرتبط: