مجید صفریان

مجید صفریان

عضو علی‌البدل و معاون شعب و پشتیبانی بانک خاورمیانه

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد EMBA، دانشگاه آلتو، فنلاند

کارشناسی حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

سوابق کاری:

معاون امور شعب و پشتیبانی مدیر عامل، بانک خاورمیانه

عضو هیات‌‌مدیره، کارگزاری بانک خاورمیانه

مدیر ارشد، بانک کارآفرین تا سال ۱۳۸۹

مدیر امور مالی، بانک کارآفرین تا سال ۱۳۸۵

 

اخبار مرتبط: