پرویز خاکپور

پرویز خاکپور

عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

سوابق کاری:

رییس هیات‌‌مدیره مهندسین مشاور گنو

عضو هیات‌‌مدیره، بانک کارآفرین

رئیس هیات‌‌مدیره، انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز

عضو هیات‌‌مدیره، انجمن صنفی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

عضو هیات‌‌مدیره، شرکت سرمایه‌گذاری سخت آژند (سهامی عام)

 

اخبار مرتبط: