جواد جوادی

جواد جوادی

عضو هیات‌‌مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل بانک خاورمیانه

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد EMBA، دانشگاه آلتو، فنلاند

کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران

 

سوابق کاری:

معاون مدیرعامل، بانک کارآفرین

مدیر امور مالی و سرمایه‌گذاری، بانک کارآفرین

 

اخبار مرتبط: