پرویز عقیلی کرمانی

پرویز عقیلی کرمانی

عضو هیات‌مدیره شرکت بیمه زندگی خاورمیانه و عضو هیات‌‌مدیره و مدیرعامل بانک خاورمیانه

مدرک تحصیلی

دکترای امور مالی (رشته فرعی:اقتصاد)، دانشگاه ویسکانسین (مدیسون)، آمریکا

کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه ویسکانسین (مدیسون)، آمریکا

سوابق کاری:

عضو هیات‌‌مدیره و مدیر عامل، بانک کارآفرین

عضو هیات‌‌مدیره و مدیر عامل، شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام)

رئیس هیات‌‌مدیره، شرکت کارگزاری بورسیران (سهامی خاص)

 

اخبار مرتبط: