سید مهدی حسینی

سید مهدی حسینی

عضو هیئت مدیره بانک سپه و رئیس هیئت مدیره بانک انصار

مدرک تحصیلی

دکتری اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس/گرایش اقتصاد توسعه(نظریه های پیشرفته پولی

فوق لیسانس علوم اقتصادی

لیسانس اقتصاد نظری دانشگاه تهران

 

سوابق کاری:

مدیر امور مالی و سرمایه گذاری بانک سپه

عضو هیات مدیره شرکت تامین سرمایه امید

دبیر کمیسیون هماهنگی امور مالی شورای هماهنگی بانک ها

رئیس اداره کل تحقیقات و کنترل ریسک بانک سپه

رئیس امور اقتصادی، برنامه ریزی و فناوری اطلاعات صندوق توسعه ملی

مدیر کل دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی

مشاور معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری (مدیرکل دفتر تشکیلات و بودجه)

معاون امور اقتصادی سازمان دارایی استان تهران

ریاست گروه سیاستگذاری بودجه کل کشور در معاونت امور اقتصادی

 

اخبار مرتبط: