حمیدرضا کاوه

حمیدرضا کاوه

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد و کارشناسی مدیریت بیمه از دانشگاه تهران

سوابق کاری:

 •  مدرس دانشگاه
 •  کارشناس عالی بیمه ایران
 •  برترین مدیریت سرآمد صنعت بیمه در هفتمین جشنواره آی تک
 •  مشاور مدیر عامل بیمه ایران
 •  مدیر عامل شرکت بیمه تعاون
 •  مدیر بیمه های کشتی ، هواپیما و حمل کالا بیمه ایران
 •  عضو کمیته وصول مطالبات بیمه ایران
 • عضو کمیته تعیین ضوابط و نرخ فنی بیمه نامه ( اکچوئر ) بیمه ایران
 •  عضو کمیته ریکاوری بیمه ایران
 •  مشاور فنی مدیر عامل بیمه ایران
 •  مشاور اقتصادی و رفاهی وزیر آموزش و پرورش
 • مدیر حراست بیمه ایران
 • مشاور اقتصادی رئیس کل بیمه مرکزی
 •  معاون هماهنگی و امور شعب بیمه ایران
 • رئیس اداره کل امور بیمه ای شرکتهای برق مجتمع تخصصی نیرو
 •  رئیس شعبه ممتاز بیهقی بیمه ایران
 •  رئیس اداره بیمه های اشخاص مجتمع بازار بیمه ایران
 • عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین