مجید  نادری

مجید نادری

عضو هیات مدیره بیمه البرز

مدرک تحصیلی

کارشناسی حسابداری

سوابق کاری:

معاون مدير کل امور دانشجويان وزارت علوم 74-70

معاون سازمان برنامه و بودجه قم 80-74

رئيس سازمان برنامه و بودجه استان سمنان 83-81

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان شمالي 85-83

معاون برنامه ريزي استاندار خراسان شمالي 88-85

عضو غيرموظف هيئت مديره بيمه آسيا و نايب رئيس هيئت مديره 90-88

معاون برنامه ريزي استاندار قزوين 92-89

به صورت همزمان عضو غيرموظف هيئت مديره بيمه البرز از سال 1390 تا تاريخ 92/08/07 و ازتاريخ 92/08/08 تا تاريخ 92/11/26 عضو موظف هيئت مديره بيمه البرز

عضو غيرموظف هيئت مديره شرکت عمران و مسکن سازان استان قزوين 92-90

قائم مقام مدير عامل بيمه البرز ازتاريخ 92/08/08 تا کنون

عضو غيرموظف هيئت مديره شرکت لوله گستر اسفراين از سال 93 تا کنون

 

اخبار مرتبط: