فضل اله معظمی

فضل اله معظمی

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه آسیا

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد حسابداری

 

سوابق کاری:

عضو هيات مديره و مديرعامل سرمايه گذاري بانک ملي

 

اخبار مرتبط:
 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  رییس هیات مدیره شرکت بیمه آسیا،با بیان اینکه، درهرشرکتی که فرهنگ پاسخگویی بیشتر باشد استقبال مشتریان نیز بیشتر است، افزود: نوع برخورد با مشتری و انجام کار است که تفاوت مابین شرکت‌ها را ایجاد می‌کند.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  رئیس هیات مدیره شرکت بیمه آسیا، با بیان اینکه مسائلی همچون بیمه به صورت تدریجی در جامعه و اقتصاد جا باز می کنند، افزود: آگاهی جامعه باید نسبت به بیمه افزایش یابد و صنعت بیمه تنها می‌تواند محصولات و پوشش‌های خودرا معرفی کند که اینکار را انجام می‌دهد و آگاهی باید از طرق دیگری هم ایجاد شود.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  رئیس هیات مدیره شرکت بیمه آسیا با اشاره به افزایش شدید قیمت خودرو، افزود: همین افزایش قیمت منجر به افزایش میزان خسارت‌ها خواهد شد و ازآنجایی که بیشترین پرتفوی بیمه‌ای در رشته خودرو است با این افزایش قیمت‌ها یک تصادف معمولی، می‌تواند سقف پرداخت خسارت شرکت‌ها را پر کند.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  رئیس هیات مدیره شرکت بیمه آسیا با بیان اینکه شرکت های بیمه ای قبل از صدور هرگونه بیمه نامه ای به محل مورد بیمه کارشناس اعزام می کنند گفت: حتما وزیر نفت بریک مبنایی این سخنان را مطرح کرده است.

 • رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه آسیا گفت که در شرایط فعلی جامعه، ضرورت نیاز به بیمه‌ها بیشتر دیده می‌شود و یکی از اصل‌ها در بیمه اعتماد است و شرکتی که در این زمینه درست عمل کند در فروش هم موفق‌تر خواهد بود.