منصورعلی رحیمی باغ ابریشمی

منصورعلی رحیمی باغ ابریشمی

عضو هیات مدیره بیمه ایران

مدرک تحصیلی

 • دکترای حسابداری از دانشگاه دولتی مازندران
 • فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز سال 1375
 • لیسانس حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی سال 1372

 

سوابق کاری:

 • عضو هیأت مدیره شرکت سهامی بیمه ایران
 • رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه
 • رئیس کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه
 • مشاور معاون امور بانکی ، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصادی و دارائی
 • مدیر کل امور مالی صندوق توسعه ملی
 • مدیرکل حسابها و ذخایراتکائی بیمه مرکزی ج.ا.ایران
 • عضو هیأت مدیره و معاون نیروی انسانی و توسعه مدیریت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
 • ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
 • مدیر کل دفتر آموزش و خدمات مدیریت مرکز آمار ایران
 • معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی نیروی انتظامی ج.ا.ایران
 • معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

اخبار مرتبط: