سید مسعود  هاشمی طباطبائی

سید مسعود هاشمی طباطبائی

عضو هیئت مدیره شرکت بیمه حکمت صبا

مدرک تحصیلی

دکترا

سوابق کاری:

عضو هیئت مدیره شرکت بیمه حکمت صبا

 

اخبار مرتبط: