حمیدرضا  متولی

حمیدرضا متولی

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه حکمت صبا

مدرک تحصیلی

دکترا

اخبار مرتبط: