عباس  عسکرزاده

عباس عسکرزاده

رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه حکمت صبا

مدرک تحصیلی

دکترا

اخبار مرتبط: