مجید  قلی پور

مجید قلی پور

رئیس هیأت مدیره بیمه آرمان

مدرک تحصیلی

دکترا مهندسي کامپيوتر نرم افزار

اخبار مرتبط: