علی صفرعلی

علی صفرعلی

نایب رئیس هیات مدیره شرکت لیزینگ پارسیان

مدرک تحصیلی

دکترای مدیریت مالی

سوابق کاری:

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران

مدیر عامل شرکت کشتیرانی بنیاد

رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیر

معاون مدیر عامل گروه توسعه اقتصادی تدبیر و رئیس هیات مدیره شرکت تامین سرمایه امین

 

اخبار مرتبط: