محمدامین کیان ارثی

محمدامین کیان ارثی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت لیزینگ آریا دانا

اخبار مرتبط:
  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    خبرخوب اینکه دست اندرکاران و ارکان نظارتی در صنعت لیزینگ متوجه این مهم شده اند که اندازه و ابعاد فعلی این صنعت نه تنها در قواره اقتصاد کشور نیست بلکه اساسا توان پاسخگویی به نیاز بازار را نیز ندارد و ناگزیر از توسعه و گسترش است.