وحیدرضا باختری

وحیدرضا باختری

معاون طرح و توسعه شرکت بیمه دانا

مدرک تحصیلی

* کارشناسی ارشد مديريت

* کارشناسی مدیریت بیمه

 

سوابق کاری:

* کارشناس

* معاون اداره خسارت

* رییس اداره خسارت

* معاون مدیر بیمه اتومبیل

* سابقه عضویت در شورای فنی، کمیته طرح و اندیشه، کمیته امور نمایندگان، کمیته بروزرسانی

اطلاعات، کمیته رده بندی ارزیابان خسارت، کمیته امور سهامداران عمده و ...

* مدیر بیمه های اتومبیل تا آذر 97

* عضو کارگروه بیمه اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران

* کارشناس رسمی دادگستری رشته بیمه کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران

 

اخبار مرتبط: