حمید جهاندیده

حمید جهاندیده

مدیر بیمه های اشخاص شرکت بیمه البرز

اخبار مرتبط:
  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    بیش از یکسال است که بیمه مرکزی و مسئولین ارشد صنعت بیمه، به صورت جدی تری نگران وضعیت درمان صنعت بیمه هستند، به طوریکه خبرگان صنعت، نسبت خسارت درمان صنعت بیمه را در سال جاری حدود 170 درصد برآورد کرده اند.

  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    مدیربیمه های اشخاص شرکت بیمه البرز، اظهار کرد: وزارتخانه یعنی مکانی کاملا دولتی و بر اساس الزامات قانونی، تمامی اموال دولتی بابد تحت پوشش بیمه قرار گیرد بنابراین در تمامی وزارتخانه ها برای اموال اعم از ابنیه و خودروهای دولتی و حتی مسئولیت آسانسورها، پوشش بیمه ای اخذ می شود.

  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    حمید جهاندیده، مدیر بیمه های اشخاص شرکت بیمه البرز: شرکت های دولتی صرفا به دلیل الزامی که دارند برای پوشش درمانی کارکنان خود باید مناقصه برگزار کنند که این خود از موانع فروش صحیح بیمه نامه است. برگزاری مناقصات به این معنا نیست که مانع توسعه فروش می شود ولی مانع از فروش صحیح بیمه نامه می شود. بسیاری از شرکت های بیمه ای به دلیل اینکه کمترین قیمت را بدهند و برنده مناقصه شوند در طول سال بیمه ای به سمت مدیریت خسارت ها می روند تا پایان سال بیمه ای مبلغ دریافتی بابت حق بیمه با مبلغ پرداختی بابت خسارت همخوانی داشته باشد.