نادر  حسن زاده

نادر حسن زاده

عضو هیات مدیره شرکت بیمه کارآفرین

مدرک تحصیلی

کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1374

دارای مدرک کارشناسی ارشد از واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1379

سوابق کاری:

معاونت مالی و اداری کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر از تاریخ 1379/02/01 لغایت 1385/09/30

مدیر امور مالی بانک کارآفرین از تاریخ 1391/09/01 لغایت تاکنون

عضویت در مؤسسات علمی

تدریس در دانشگاه علوم اقتصادی از سال 1380 تاکنون

اخبار مرتبط: