امین ضمیری

امین ضمیری

مدیر بیمه های اتکایی شرکت بیمه پاسارگاد

مدرک تحصیلی

 فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

اخبار مرتبط:
 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  امین ضمیری، مدیر بیمه های اتکایی شرکت بیمه پاسارگاد در گفت و گو با چابک آنلاین:اگرتعداد شرکت های بیمه اتکایی با مدیریت درستی افزایش یابد می تواند به کل صنعت بیمه کمک کند. این نگرانی وجود دارد که با تعداد زیاد شرکت های اتکایی ممکن است که رقابت در صدور بیمه نامه به شرکت های اتکایی هم کشیده شود. البته سابقه افرادی که در شرکت های بیمه اتکایی جدید مسئولیت می پذیرند این امیدواری وجود دارد که به این سمت نخواهند رفت. شرکت های بیمه اتکایی جدید می توانند در بعد آموزش هم فعال باشند.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  امین ضمیری، مدیر بیمه های اتکایی شرکت بیمه پاسارگاد: افزایش تعداد شرکت های بیمه تخصصی اتکایی به دلیل افزایش ظرفیت در بازار است تا صنعت بیمه نیاز کمتری به ظرفیت شرکت های بیمه مستقیم باشد. دو شرکت تخصصی اتکایی که در بازار بیمه فعال هستند کمک زیادی به شرکت های بیمه در زمینه پوشش ریسک های مختلف کردند.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  امین ضمیری، مدیر بیمه های اتکایی شرکت بیمه پاسارگاد: موضوعی که درحال حاضر برای صنعت بیمه بسیار حیاتی است ثبات مدیریتی است. در صنعت بیمه، یک تعهد به بیمه گذار فروخته می شود که می تواند بلند مدت باشد و درحوزه بیمه های زندگی تا 30 سال هم ادامه دارد و لازمه آن این است که از نظر مدیریتی و سیاست های مدیریتی یک ثبات وجود داشته باشد. تغییر و تحولات مدیریتی که در شرکت های بیمه ای اتفاق می افتد بعضا سوال برانگیز است.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  امین ضمیری مدیر بیمه های اتکایی شرکت بیمه پاسارگاد در گفت و گو با چابک آنلاین: اگرتعداد شرکت های بیمه اتکایی با مدیریت درستی افزایش یابد می تواند به کل صنعت بیمه کمک کند. در بیمه اتکایی، رقابت کمتری صورت می گیرد یعنی هر شرکتی با توجه به اولویت ها، ریسک های خود را انتخاب می کند. این نگرانی وجود دارد که با تعداد زیاد شرکت های اتکایی ممکن است که رقابت در صدور بیمه نامه به شرکت های اتکایی هم کشیده شود. البته با افرادی که در شرکت های بیمه اتکایی مسئولیت می پذیرند این امیدواری وجود دارد که این امر صورت نگیرد. مشروح گفتگوی چابک آنلاین با مدیر بیمه های اتکایی شرکت بیمه پاسارگاد به زودی منتشر خواهد شد.