امیر ارسلان افراسیابی

امیر ارسلان افراسیابی

مدیر سرمایه انسانی شرکت بیمه البرز

سوابق کاری:

 مدیر و رئیس شعبه ممتاز بیمه البرز، مدیر سرمایه انسانی شرکت بیمه البرز

اخبار مرتبط: