سیروس  رضایی

سیروس رضایی

مدیر ریسک شرکت بیمه البرز

مدرک تحصیلی

دکترای مدیریت

سوابق کاری:

رییس شعبه ممتاز و رییس شعبه مجتمع کریم خان شرکت بیمه البرز

 

اخبار مرتبط: