حسن شریفی

حسن شریفی

مدرک تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بیمه)

 

سوابق کاری:

مدیرعامل شرکت بیمه ایران

سرپرست حراست شرکت بیمه ایران

سرپرست اداره کل حسابرسی و بازرسی بیمه ایران

رئیس مجتمع خدمات بیمه ای شهید مطهری

معاون مدیر حراست شرکت بیمه ایران

رئیس اداره کل بیمه نامه باربری

معاون اداره کل صدور بیمه نامه های باربری مجتمع شهید مطهری

معاون اداره کل مجتمع شهید مطهری

 

اخبار مرتبط: