مجتبی بهرامی کوتنائی

مجتبی بهرامی کوتنائی

مدیر توسعه فناوری‌های دیجیتال شرکت بیمه کوثر

مدرک تحصیلی

1384-1388                              لیسانس کامپیوتر گرایش نرم‌افزار از دانش

سوابق کاری:

اردیبهشت 1399- تاکنون              مدیر نرم‌افزار بیمه کوثر

1393 - 1399                             رئیس اداره نرم‌افزار بیمه کوثر         

1391 – 1393                            کارشناس توسعه و تولید نرم‌افزار بیمه کوثر 

1389-1391                               برنامه‌نویس  freelancer و تحلیل‌گر ارشد سیستم‌ها در پروژه‌های نرم‌افزاری بیمه کوثر 

علمی:

1390- تاکنون                           مدیر پروژه تولید و توسعه سامانه مدیریت امور مشتریان(CRM)

1390- تاکنون                           مدیر پروژه تولید و توسعه سامانه (Call Center)خسارت اتومبیل

1390- تاکنون                           مدیر پروژه تولید و توسعه سامانه هوش تجاری BI در حوزه بیمه

1390- تاکنون                           مدیر پروژه تولید و توسعه سامانه باشگاه مشتریان

1390- تاکنون                           مدیر پروژه تولید و توسعه پورتال ویژه نمایندگان بیمه

1390- تاکنون                           مدیر پروژه تولید و توسعه نرم‌افزار همراه بیمه

1390- تاکنون                           مدیر پروژه تولید و توسعه سامانه پرداخت خسارت برخط بیمه درمان

1390- تاکنون                           مدیر پروژه تولید و توسعه سامانه مناقصه‌های شرکت‌های بیمه

1390- تاکنون                           مدیر پروژه تولید و توسعه سامانه مخصوص بیمه‌گذاران درمان

1390- تاکنون                           مدیر پروژه تولید و توسعه کیوسک خدمات بیمه‌ای با محوریت

                                            صدور برخط معرفی‌نامه بیمه درمان

1390- تاکنون                           مدیر پروژه تولید و توسعه کیوسک خدمات بیمه‌ای با محوریت صدور بیمه‌نامه‌های مسافرتی

1390- تاکنون                           مدیر پروژه تولید و توسعه سامانه‌های هوشمند ارسال و دریافت پیامک

اخبار مرتبط: