رمضان ابویی

رمضان ابویی

مدیر تامین منابع مالی شرکت بیمه کوثر

مدرک تحصیلی

 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد فیروزکوه

سوابق کاری:

1398 تاکنون               مدیر تامین منابع مالی بیمه کوثر

1397-1398                 رییس اداره خزانه‌داری مدیریت مالی بیمه کوثر

1392-1397                 رییس اداره خزانه مدیریت مالی بیمه کوثر

1389-1392                 کارشناس مالی مدیریت مالی بیمه کوثر

1387-1389                کارشناس مالی شرکت تخته و چوب باهنر

1383-1387                کارشناس مالی شرکت ارتباطات سیار

اخبار مرتبط: