حسام الدین  معتضدیان قمی

حسام الدین معتضدیان قمی

سوابق کاری:

مدیر عامل شرکت صنایع لاستیکی سهند

عضو هیأت مدیره شرکت بیمه معلم

 

اخبار مرتبط: