علی اکبر ترکاشوند

علی اکبر ترکاشوند

مدیرکل دفتر مركزي حراست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مدرک تحصیلی

 کارشناس حرفه ای مدیریت اسناد و مدارک
 

 

اخبار مرتبط: